1.1 Denominació: conducció d'activitats fisicoesportives en el medi natural.
1.2 Nivell: formació professional de grau mitjà.
1.3 Durada del cicle formatiu: 1400 hores.
1.3.1 Formació en el centre educatiu: 990 hores (crèdits de l'1 a l'11 i el 13).
1.3.2 Formació en centres de treball: 410 hores (crèdit 12).